Lễ kết nạp Đảng viên mới (ngày 15 tháng 5 năm 2017)

Bồi dưỡng, kết nạp Đảng viên mới là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần phát triển, nâng cao chất lượng và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng nói chung và các cá nhân Đảng viên nói riêng. Với ý nghĩa đó, được sự giúp đỡ của Chi bộ Công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết Hưng Yên và sự nỗ lực, phấn đấu của bản thân, đồng chí Trần Thị Ngát và Nguyễn Thị Thương đã được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 15 tháng 05 năm 2017 vừa qua.

Đồng chí Nguyễn Đăng Lộc - Bí thi chi bộ đã trao quyết định kết nạp Đảng viên mới cho đồng chí Trần Thị Ngát

Đồng chí Nguyễn Đăng Lộc - Bí thi chi bộ đã trao quyết định kết nạp Đảng viên mới cho đồng chí Trần Thị Ngát

Đồng chí Nguyễn Đăng Lộc - Bí thi chi bộ đã trao quyết định kết nạp Đảng viên mới cho đồng chí Nguyễn Thị Thương

Đồng chí Nguyễn Đăng Lộc - Bí thi chi bộ đã trao quyết định kết nạp Đảng viên mới cho đồng chí Nguyễn Thị Thương

Lễ kết nạp được diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng trình tự, thủ tục kết nạp Đảng viên mới với sự tham gia của các Đảng viên trong Chi bộ Công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết Hưng Yên. Tại buổi Lễ, đồng chí Nguyễn Đăng Lộc - Bí thư Chi bộ, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty đã trao Quyết định kết nạp và phân công nhiệm vụ cho 2 đồng chí Đảng viên mới, đồng thời phân công các đồng chí Đảng viên chính thức trong chi bộ tiếp tục giúp đỡ, dìu dắt các đồng chí Đảng viên mới trong thời gian thử thách 12 tháng.

Đồng chí Nguyễn Đăng Lộc - Bí thư Chi bộ phát biểu giao nhiệm vụ và quyền hạn Đảng viên

Sau khi nhận quyết định từ Bí thư Chi bộ, hai đồng chí Đảng viên mới Trần Thị Ngát và Nguyễn Thị Thương đã đứng trước lá cờ Tổ Quốc, cờ Đảng và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đọc lời tuyên thệ và hứa sẽ tiếp tục phấn đấu để luôn xứng đáng là người Đảng viên gương mẫu, đóng góp sức mình thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị của Chi bộ, góp phần xây dựng Chi bộ ngày càng vững mạnh./.

Các đồng chí Đảng viên chi bộ chụp hình cùng các đồng chí Đảng viên mới