• Trao thưởng giải nhất

    Trao thưởng giải nhất

    Ngày 16/09/2015 Công ty đã trao thưởng 5 vé giải nhất có số 33514 ký hiệu GG16 - GG20 trị giá 100 triệu đồng mở thưởng ngày 08/09/2015 cho khách hàng trúng thưởng